Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

CHẤP HÀNH NGHIÊM LUẬT PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

CongDongBar.com không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của thành viên đăng tải. Nội dung được đăng chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Khi bạn sử dụng diễn đàn là đồng nghĩa với việc chấp hành không sử dụng từ ngữ, nick name, tài khoản, vài viết, link ảnh mang tính phỉ báng, lăng mạ, hận thù, đe dọa, thư rác hay thư rác giống như, có khả năng xúc phạm, có chứa nội dung người lớn (đồ trụy), có chứa thông tin cá nhân của người khác, vi phạm bản quyền, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật cấm khác của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nếu bạn có hành vi viết bài, đăng tin trí với pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chúng tôi buộc lòng phải cung cấp những thông tin cần thiết nếu điều đó phục vụ cho pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi có quyền xóa, sửa bất kỳ Nội dung nào đăng trên diễn đàn với bất kỳ lý do mà không cần giải thích. Yêu cầu xóa bỏ hoặc sửa Nội dung sẽ thực hiện theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền hủy bỏ dịch vụ (xóa tài khoản hoặc cấm) với Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn cho phép Chúng tôi không độc quyền, sử dụng, tái bản Nội dung của bạn với Dịch vụ. Bạn giữ quyền trên toàn Nội dung của mình.

Tất cả Nội dung bạn gửi lên hoặc tải lên có thể được kiểm duyệt bởi Ban quản trị. Không đăng bất ký Nội dung nào bạn cho là cá nhân hoặc tối mật.

Các điều khoản này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin hãy dừng việc đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của mình, xin hãy dùng mục Liên hệ - Góp ý.

iHax Comunity/